ARTYKUŁ

Inscenizacje na zakończenie roku szkolnego - „Wywiad pani z uczniami” (klasa I)

Edukacja polonistyczna
Klasa I
Daria Kinitz–Łuczak

Choć koniec roku szkolnego to wydarzenie o bardzo oficjalnym charakterze, to nie możemy sprowadzić go tylko do podsumowań i oceny. Warto pokazać rodzicom postęp dzieci w wyraźnym mówieniu,poruszaniu się, na scenie,opanowaniu tekstu,spiewaniu i graniu poprzez zaprezentowanie inscenizacji. Poniżej pomysłu na jej zorganizowanie.

Czytaj dalej

„Wywiad pani z uczniami”

 

Inscenizacja przeznaczona dla klasy I

 

Cele szczegółowe:

 

  • uczeń potrafi odtwarzać z pamięci teksty dla dzieci np. wiersze i piosenki
  • śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
  • zachowuje się kulturalnie i adekwatnie do sytuacji

 

Metody nauczania:

 

  • podająca – pogadanka
  • aktywizujące: zabawa teatralna, zabawy ruchowe
  • praktyczne – pokaz

 

Formy pracy uczniów: zbiorowa i indywidualna

 

Czas trwania: około 10 min

 

Cele ogólne: zaprezentowanie osiągnięć całej klasy i poszczególnych uczniów w formie inscenizacji 

 

 

1. Najmłodsi ustawieni w półokręgu mogą pojedynczo odpowiadać na pytania zadane przez panią. - Jak macie na imię? D...