ARTYKUŁ

Mądre pochwały

Pomoc psychologiczna
2-3-latki
Klasa I
Klasa II
4-5-latki
Klasa III
6-latki
Joanna Steinke-Kalembka

Wielu rodziców i nauczycieli wierzy w moc pochwał. Chwaląc dziecko, oczekujesz, że twoje pozytywne komunikaty na jego temat zmotywują je do działania. Może też towarzyszyć ci przeświadczenie, że dzięki pochwałom budujesz wysoką samoocenę dziecka i umacniasz jego wiarę w swoje możliwości. Czy na pewno tak się dzieje?

Czytaj dalej

 

Przeanalizuj pochwały, za pomocą których chcesz zmotywować (lub docenić) dziecko.

 

Często okazuje się, że bezwiednie posługujemy się komunikatami, które wzmacniają w dzieciach nastawienie na trwałość. „Jesteś taki mądry!”, „To taki inteligentny uczeń!”, „Ona ma talent matematyczny”, „To urodzony muzyk!”... Gdy to mówisz, kierujesz się najlepszymi intencjami. Jednak chwaląc w ten sposób, kierujesz uwagę dziecka na jego wrodzone cechy. Tym samym budujesz w nim nastawienie na trwałość i sztucznie rozdmuchujesz jego samoocenę, która przy pierwszych większych napotkanych trudnościach może pęknąć niczym balon. Mądre chwalenie skupia się na budowaniu w dziecku zasobów, które pomogą mu lepiej radzić sobie z trudnościami, sterować własną motywacją i rozwojem.

 

Twoim zadaniem jest wzmacniać nastawienie na rozwój poprzez zmianę komunikatów, które kierujesz do dziecka.

 

Pochwały zawsze powinny podkreślać proces, a nie skupia...