ARTYKUŁ

Obserwujemy przyrodę w lutym - wycieczka do lasu

Edukacja przyrodnicza
Klasa III
Joanna Winiecka-Nowak

Luty

W pierwszej połowie lutego zwykle panuje pełnia zimy. Grunt jest trwale zamarznięty, a świat roślin pozostaje w uśpieniu. Jednak z dnia na dzień słońce coraz bardziej ogrzewa ziemię i powietrze. Nadchodzą powolne roztopy, nabrzmiewają też pierwsze pąki drzew. Czas na kolejną fenologiczną porę roku – spodzimek.

Czytaj dalej

Do pobrania

W Lutym

Coraz mniej ubiegłorocznych owoców znajduje się na gałęziach drzew i krzewów. Zwierzętom bardzo trudno jest znaleźć w lesie pokarm. Nie przestawajmy ich dokarmiać, nawet jeśli przyjdzie nagłe ocieplenie!

Oznaką końca zimy jest zakwitanie leszczyny pospolitej (Corylus avellana) i olchy czarnej (Alnus glutinosa). Ich charakterystyczne kwiatostany – kotki – widać z daleka.

Rozpoczyna się nieznaczne ożywienie w świecie ptaków. Słychać pierwsze śpiewy godowe bogatek (Parus major) i kosów (Turdus merula). Do odlotu zaczynają się natomiast szykować zimujące u nas gile (Pyrrhula pyrrhula) i jemiołuszki (Bombycilla garrulus).

 

Scenariusz

Temat: Pierwsze koty za płoty, czyli poszukujemy leszczynowych kotków

Grupa docelowa: klasa III Formy i metody pracy: pogadanka, obserwacja przyrodnicza

Środki dy.daktyczne: atlas roślin (lub zdjęcia kwiatostanu i liści leszczyny), lupy, orzech laskowy Czas realizacji: 30 min

Uwaga! Przed wycieczką warto upewnić się, że w lesie znajdują...