ARTYKUŁ

Jak stworzyć zgraną klasę?

Pomoc psychologiczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Justyna Ziętek

Każdy zespół jest dobrze postrzegany i lubiany, kiedy pomiędzy jego członkami panuje zgoda, chęć współpracy i szacunek. Jednak nawiązanie dobrych relacji nie wszystkim przychodzi z łatwością, a współczesna codzienność (warunki nauki, ilość zajęć szkolnych i pozaszkolnych, napięte grafiki, rywalizacja, szybkie tempo życia) wcale tego nie ułatwiają. Zadaniem nauczyciela, zwłaszcza wychowawcy, jest stworzenie takiego zespołu, który stanowi całość, w którym każdy uczeń ma swoje ważne miejsce, prawo do swobodnego wyrażania siebie i jest traktowany z szacunkiem. 

Czytaj dalej

Grupa powinna także mieć poczucie bycia jednością, robić coś dla dobra wspólnego, motywować się wzajemnie do nauki i działania, z chęcią przebywać ze sobą i być solidarną. Warto zatem dbać o dobre relacje w klasie, stosować różnorodne techniki i metody pracy z grupą, aby stanowiła spójną całość, oczywiście z uszanowaniem indywidualności każdego z jej członków. Nauczyciel nie może zapominać także o tym, że zgrana klasa to przede wszystkim zespół, który ma możliwość samodzielnego decydowania o swoim kształcie i zasadach funkcjonowania.

Cele:

Uczeń:

  • wie, co oznacza „zgrany zespół”,
  • potrafi uzasadnić, dlaczego należy dbać dobre relacje w klasie,
  • rozumie, jak ważna jest dobra atmosfera panująca w klasie,
  • rozumie potrzebę kształtowania postawy tolerancji i akceptacji wobec innych osób z klasy,
  • jest świadomy problemów istniejących w jego klasie,
  • wie, jak rozwijać umiejętność pracy w zespole klasowym i dzielenia się swoimi poglądami,
  • jest wyrozumiały wobec zachowań i pogląd&oac...