ARTYKUŁ

Jak poprowadzić lekcję o lekturze? „O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie”

Edukacja polonistyczna
Klasa III
Małgorzata Swędrowska

Czytaj dalej

Do pobrania

Najlepiej zacząć od wyjaśnienia celu, w jakim poznajemy legendy. Zanim nauczyciel poda swoje uzasadnienie, warto zapytać same dzieci co sądzą o legendach, jakie mają doświadczenia z ich znajomości. Może się okazać, że dzieci dadzą odpowiedź, której również użyłby nauczyciel, że legendy opowiadają o historii, ale i życiowej mądrości, że przekazywane z pokolenia na pokolenie, dają nam poczucie wspólnoty z naszymi przodkami.

 

Zanim rozpocznie się spotkanie z jakąkolwiek legendą, warto podać dzieciom podstawowe informacje:
 

  1. Legendy, zanim zostały spisane, były przekazywane z ust do ust.
  2. Zawierają elementy fantastyczne, wymyślone przez opowiadaczy, ale zawsze muszą też mieć w sobie informacje o prawdziwych faktach, postaciach i wydarzeniach.
  3. Opowiadają o dawnych czasach, zawierają takie wyrazy, którymi nie posługujemy się współcześnie. To bardzo ciekawa umiejętność, odszyfrować, co znaczą słowa, używane przez naszych przodków, prababcie i pradziadków.
  4. Im więcej wiemy o naszej okolicy i naszej ojczyźnie, tym bardziej rozumiemy, kim jest patriota, c...