ARTYKUŁ

Prezenty dla babci - lekcja online!

Edukacja społeczna
6-latki
Marta Ratajczak

21 stycznia to ważna data w kalendarzu – to wyjątkowy dzień każdej babci. Tradycja świętowania Dnia Babci została rozpowszechniona w Polsce w 1966 roku i pozostała w kalendarzu do dnia dzisiejszego. Z tej okazji wnuki i wnuczki składają serdeczne życzenia i obdarowują swoje ukochane babcie drobnymi upominkami. Własnoręcznie robione korale, przepyszne czekoladki czy bukiety kwiatów ucieszą każdą kobietę. Przygotowany scenariusz prezentuje zabawy matematyczne, ruchowe, a także propozycje aktywności z wykorzystaniem interaktywnych technologii.

Czytaj dalej

Do pobrania

Grupa wiekowa: 6-latki

Cele szczegółowe:

Dziecko:

  • Słucha uważnie opowiadania i odpowiada na pytania dotyczące tekstu;
  • Wyróżnia głoski w nagłosie; podaje przedmioty rozpoczynające się na określoną głoskę;
  • Dokonuje analizy głoskowej wyrazów;
  • Kontynuuje rytmy;
  • Przelicza elementy; określa ich liczbę; porównuje liczebność zbioru;
  • Rozpoznaje figury geometryczne oraz ich właściwości;
  • Dodaje i odejmuje w zakresie do 10;
  • Zgodnie pracuje w grupie.

Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Pomoce: wiersz D. Gellner, sprzęt multimedialny; aplikacja z przygotowanym zadaniem; koła origami; 2 kubki wycięte z brystolu; 2 zestawy figur geometrycznych, taśma papierowa; kilkanaście małych pudełek lub małych torebek na prezenty; cukierki; karty pracy, ołówki, kredki

 

Przebieg:

 

  1. Wiersz wprowadzający „Prezenty dla babci” D. Gellner
  2. <...