ARTYKUŁ

Zadania na czas czekania

Edukacja społeczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Joanna Krzemińska

Grudzień to czas przygotowań do Bożego Narodzenia. I choć w szkołach pojawia się coraz więcej dzieci o różnych wyznaniach, warto wykorzystać motyw adwentowego oczekiwania, jako element tradycji i kultury kraju, w których żyjemy. Dobrym pomysłem wydaje się więc przygotowanie dla uczniów zadań do wykonania (po jednym na każdy dzień szkolny, aż do czasu przerwy świątecznej). To ćwiczenie, podobnie jak inne proponowane działania wychowawcze, ma na celu zintegrowanie zespołu klasowego, ale również budowanie atmosfery życzliwości i zdrowych relacji rówieśniczych.

Czytaj dalej

Do pobrania

Od czego zacząć?

Jednym z podstawowych elementów, potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia „Zadania na czas czekania” jest kalendarz adwentowy. Ważne jednak, by przygotować jego nieco zmodyfikowaną wersję, zawierającą tylko dni szkolne, dzielące was od okresu bożonarodzeniowego. Można w tym celu przygotować własny terminarz, choćby ze sklejonych ze sobą, ozdobionych pudełek po zapałkach.

Krok pierwszy

Opracowanie poleceń, ukrytych w kalendarzowych kieszonkach spoczywa na tobie. Znając specyfikę klasy, warto skoncentrować się na konkretnych elementach wychowawczych (np. podejdźcie do każdej osoby w klasie i powiedzcie jej coś miłego). Dobrze byłoby dodać do takich ukierunkowanych działań ćwiczenia uniwersalne (np. przygotuj kartkę z życzeniami dla swoich najbliższych, ubierzcie wspólnie klasową choinkę).

 

Krok drugi

Każdego kolejnego dnia dzieci otwierają nową skrytkę. Można w tym celu wyznaczyć dyżurnego/chętnego. Znacznie łatwiej przeprowadzić całe zadanie w klasach młodszych, gdzie wychowawca widzi swoich podopiecznych każdego dnia. Ni...