ARTYKUŁ

Obserwujemy jesienne zachowania ptaków

Edukacja przyrodnicza
Klasa II
Klasa III
Joanna Winiecka-Nowak

W drugim tygodniu października przypada Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, jest świętem ruchomym, w 2020 roku obchodzimy go 9 maja oraz 10 października. Z tej okazji warto przeprowadzić wyjątkowe lekcje, podczas których uczniowie z zaangażowaniem będą obserwować jesienne zachowania ptaków i tym samym poznają gatunki odlatujące na zimowiska.

Czytaj dalej

Do pobrania

Scenariusz zajęć – Obserwujemy jesienne zachowania ptaków

 

Grupa docelowa: uczniowie klas II–III

Cel główny: uczeń opowiada o zjawisku wędrówek ptaków

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • opisuje zmiany w zachowaniu ptaków, związane z nadchodzącą zimą,

  • wyjaśnia, dlaczego ptaki odlatują na zimowiska,

  • podaje przykłady gatunków odlatujących na zimowiska, 

  • rozumie, dlaczego ptaki często wędrują w większych grupach,

  • prowadzi obserwacje jesiennych zachowań ptaków.

Miejsce: sala lekcyjna, szkolne podwórko. Uwaga – w przypadku ewentualnych lekcji on-line można zaproponować dzieciom prowadzenie obserwacji na spacerze z rodzicem lub przez zamknięte okno.

Formy i metody pracy: pogadanka, zabawy przyrodnicze, doświadczenie, obserwacja przyrodnicza po...