ARTYKUŁ

Co żyje w rzece?

Edukacja informatyczna
Klasa II
Klasa III
Ewa Przybysz-Gardyza

27 września obchodzimy Światowy Dzień Rzek. Wykorzystajmy ten dzień na zrealizowanie zajęć o życiu w polskich rzekach. Zróbmy to jednak w taki sposób, aby kształtować kompetencje XXI wieku. W szybko zmieniającym się świecie wiedza szybko się dezaktualizuje. Dlatego ważne jest, aby dzieci potrafiły wyszukiwać i analizować informacje oraz rozwiązywać złożone problemy w sposób innowacyjny i kreatywny. 

Proponuję scenariusz zajęć, podczas których uczniowie będą sami zdobywać wiedzę oraz uczyć się od siebie nawzajem. Dzięki temu będą mogli rozwinąć umiejętności wyszukiwania i zarządzania informacją, współpracy w grupie, planowania pracy, prezentowania własnej twórczości oraz wykorzystania narzędzi informacyjno-komunikacyjnych.

Czytaj dalej

Główne zadanie dla uczniów będzie dotyczyło stworzenia prezentacji w programie Canva. Jeśli nauczyciel nie ma jeszcze dostępu do Canva dla oświaty, trzeba założyć darmowe konto na canva.com oraz wypełnić formularz dostępny na stronie https://support.canva.com/account-basics/canva-for-education/apply-canva-for-education/. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie dokumentu potwierdzającego, że jesteśmy aktualnie zatrudnieni w placówce oświatowej, np. zdjęcie pierwszej strony PIT-11, który otrzymaliśmy w ostatnim roku w szkole. 

Po uzyskaniu dostępu do konta dla oświaty zakładamy zespół. Klikając na Ludzie, a następnie Uzyskaj łącze z zaproszeniem, możemy skopiować i udostępnić uczniom link, poprzez który dołączą do zespołu. Potrzebują do tego celu adresu e-mail (warto, aby każdy uczeń dołączył do zespołu indywidualnie, gdyż Canva daje mnóstwo możliwości również na pracę indywidualną, jeś...