ARTYKUŁ

Poznajmy się na nowo

Edukacja społeczna
Klasa II
Klasa III
Marta Ratajczak

Pierwsze dni nowego roku szkolnego zazwyczaj poświęca się na przypomnienie uczniom reguł i stworzenie kontaktu sprzyjającego dobrej współpracy. Ponadto jednym z zadań, jakie powinien sobie postawić wychowawca, jest ponowne czy też lepsze poznanie swoich podopiecznych oraz umożliwienie tego samego dzieciom, co niewątpliwie wpłynie na integrację zespołu i zbudowanie zgranej klasy/grupy.

Czytaj dalej

Do pobrania

Poniższy scenariusz zajęć sprawdzi się w II i III klasie szkoły podstawowej, ale można go wykorzystać również w starszych klasach. Na przygotowane aktywności warto przeznaczyć trzy jednostki lekcyjne. Głównym celem proponowanych zabaw jest poznanie się dzieci, integracja, rozwijanie umiejętności miękkich w zakresie komunikacji i autoprezentacji oraz dobra zabawa. 

 

Scenariusz zajęć integracyjnych  Poznajmy się na nowo 

 

Grupa docelowa: uczniowie klas II–III.

Czas trwania: trzy jednostki lekcyjne.

Cele:

  • integracja zespołu klasowego,

  • lepsze poznanie się uczniów,

  • budowanie życzliwej i otwartej atmosfery sprzyjającej współpracy,

  • rozwijanie umiejętności społecznych w zakresie komunikacji oraz autoprezentacji,

  • rozwijanie postawy otwartości, tolerancji wobec rówieśników.

Formy...