ARTYKUŁ

Poznajemy szkołę

Edukacja społeczna
Klasa II
Klasa III
Marta Ratajczak

Początek roku szkolnego warto poświęcić na poznanie szkoły i jej pracowników. Wielokrotnie zdarza się, że dzieci nie znają topografii budynku oraz nie pamiętają imion i nazwisk nauczycieli i pozostałych pracowników. Dzięki opisywanym poniżej aktywnościom uczniowie będą mogli lepiej poznać miejsce, w którym spędzają znaczną część dnia.

Czytaj dalej

Do pobrania

Scenariusz zajęć  Poznajemy szkołę

 

Grupa docelowa: uczniowie klas II, III

Czas trwania: 45 minut

Cele:

  • lepsze poznanie pracowników szkoły,

  • lepsze poznanie budynku szkoły,

  • doskonalenie umiejętności współpracy,

  • integracja uczestników zabawy.

Formy pracy: zespołowa. 

Środki dydaktyczne: przygotowana karta pracy, długopisy, opcjonalnie podkładki.

 

Uwagi organizacyjne: 

 

  1. Przed planowanymi zajęciami warto uprzedzić pracowników szkoły, tym bardziej że ich pomoc będzie potrzebna przy wykonaniu kilku zadań.

  2. Proponowane aktywności należy dostosować do możliwości grupy, ale także do warunków lokalowych. Zabawa kończy się, kiedy uczniowie wrócą do swojej kl...