ARTYKUŁ

Lekcja z kropką

Edukacja społeczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Natalia Suszyńska-Kamyszek

15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki, który uważany jest za święto kreatywności, zabawy i odwagi. Jest to dobry czas na poznanie swoich uczniów, ich pasji, zalet oraz odkrycie wszystkich „kropek”, o których nawet sami nie wiedzą. Święto przypada na początek roku szkolnego , co daje nieograniczone możliwości zintegrowania klasy, uczniowie mogą sporo dowiedzieć się o swoich rówieśnikach. Podczas proponowanych zajęć uczniowie poznają historię małej Vashti, a może któryś z nich odnajdzie w niej siebie?

Czytaj dalej

Do pobrania

Scenariusz zajęć

 

Grupa docelowa: 6-latki, uczniowie klas I–III.

Czas realizacji: około 4 godzin lekcyjnych.

Cele główne: 

 

 • integracja grupy,

 • poznanie swoich talentów,

 • budzenie wiary we własne możliwości,

 • rozwijanie kreatywności.

 

Formy i metody pracy: rozmowa,prace plastyczne,praca w grupie.

Środki dydaktyczne: 

 

 • treść opowiadania o Vashti lub film,

 • kartki,

 • flamastry,

 • kartki z alfabetem Morse’a,

 • duża kropka z papieru,

 • emblematy kropek z napisem „MAM TALENT”,

 • wycięte kółka z papieru lub kółka do origami,

 • nagranie piosenki „Biedroneczki s...