ARTYKUŁ

Kontrakt z klasą

Edukacja społeczna
Klasa III
Katarzyna Skolimowska

WARTOŚCIOWE KAMIENIE

 

Potrzebne materiały: płaskie kamienie wielkości dłoni (jeden dla każdego ucznia), flamastry, siedem dużych słoików (np. po ogórkach).

Czytaj dalej

Etap 1

Podziel uczniów na grupy. Poproś, aby każdy uczeń wybrał jedną życiową wartość, która jest dla niego najważniejsza, i przez chwilę o niej pomyślał, a następnie powiedział osobom z grupy, do której należy, na jaką wartość się zdecydował. Jeśli pozostali członkowie uznają ją także za ważną, może ją zapisać na swoim kamieniu. W ten sposób w każdej grupie powstanie tyle „wartościowych kamieni”, ile jest w niej osób. Jeśli przewidujesz, że uczniowie będą mieli problem z nazwaniem życiowych wartości, napisz kilkanaście przykładów (np. samodzielność, rozwój, niezależność, piękno, wolność, miłość, zdrowie, lojalność, honor) na kolorowych karteczkach i przyklej je w widocznym miejscu. Posłużą jako podpowiedź.

 

Etap 2

Każda grupa rezygnuje kolejno z poszczególnych wartości, aby zostać tylko z jedną, według nich najważniejszą. Wbrew pozorom jest to bardzo trudne (emocjonalnie) zadanie – uczniowie muszą zmierzyć się z poczuciem straty wartości, którą wcześniej uznali za ważną. Jednak takie doświadczeni...