ARTYKUŁ

Czy matematyka może boleć?

Edukacja matematyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Hanna Warchałowska

Każdy mały człowiek ma słuch absolutny i talent matematyczny – tylko od bliskich zależy, co z tymi talentami się stanie. Badania prowadzone przez prof. Gruszczyk-Kolczyńską nad pięcio-, sześcio- i siedmiolatkami wykazały, że ponad połowa dzieci przebadanych w ramach projektu „Rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju uzdolnień do uczenia się matematyki u starszych przedszkolaków i małych uczniów” przejawiała ponadprzeciętne zdolności matematyczne (w tej grupie znalazły się również czterolatki). Co ciekawe, okazało się, że proporcja ta jest wyższa wśród najmłodszych, a znacznie maleje wśród uczniów I klasy.

Czytaj dalej

Prof. Gruszczyk-Kolczyńska uważa, że jest to spowodowane niską akceptacją dla dociekliwości i „niespokojnego charakteru” dzieci uzdolnionych, którym zdarza się nudzić, przeszkadzać i buntować, a nauczyciele jedynie zmierzają do dopasowania ich do reszty grupy. Można zauważyć, że wnioski autorki pokrywają się z innymi cytowanymi w raporcie, opisującymi sytuację ucznia zdolnego w przeciętnej polskiej szkole.

 

Strach przed matematyką uruchamia w mózgu te same mechanizmy co ból fizyczny. Lęk nie pojawia się wtedy, gdy napotyka się trudności w rozwiązywaniu zadania, ale na samą myśl o zadaniu, zakłada się a priori, że zadanie może sprawić trudność. Strach zmniejsza aktywność tych obszarów naszego mózgu, które powinny odpowiadać za radzenie sobie z zadaniem matematycznym. Dzieci, które boją się matematyki, mają słabsze oceny z tego przedmiotu. 

 

Dzieci do 7 roku życia nie boją się wyzwań związanych z rozwiązywaniem zadań, nawet tych bardzo trudnych.

 

Jeśli dziecko przejawia trzy z poniższych cech, w przyszłości ma szansę być jednostką...