ARTYKUŁ

Bawimy się tabliczką mnożenia

Edukacja matematyczna
Klasa II
Klasa III
Marta Ratajczak

W II klasie szkoły podstawowej uczniowie zaczynają swoją przygodę z tabliczką mnożenia, w klasie III poszerzają zakres poznanych wiadomości i doskonalą swoje umiejętności. Jednakże nauka mnożenia do łatwych ani przyjemnych nie należy. Co zrobić, aby utrwalenie tabliczki mnożenia nie kojarzyło się z nudnym odpytywaniem, a wręcz przeciwnie było przyjemnością? Odpowiedź na pytanie jest jedna – bawić się mnożeniem. Idealną okazją do zabawy jest obchodzony 4 października Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Warto zorganizować w tym dniu matematyczne stacje badawcze, podczas których uczniowie będą mogli poszerzać oraz doskonalić swoją wiedzę z zakresu mnożenia.

Czytaj dalej

Do pobrania

Uwagi organizacyjne: 

 

  1. Salę dzielimy na kilka stanowisk badawczych. Przy każdym stanowisku na uczniów czeka inna zabawa. Przy danym stanowisku spędzają około 10 minut. Na całą zabawę należy przeznaczyć dwie jednostki lekcyjne. Warto przygotować minutnik, który będzie odmierzał czas zabawy w poszczególnych stacjach badawczych. 

  2. Nauczyciel przygotowuje wszystkie potrzebne materiały do zajęć. 

  3. Dzieci pracują w grupach 3–5-osobowych, 4. lub 5. osoba w zespole to kontroler. Rolą kontrolera będzie sprawdzanie poprawności wykonywanych działań przez pozostałe osoby w zespole. Dobrze, aby rolę tę pełnił uczeń, który świetnie zna się na tabliczce mnożenia. Opcjonalnie nasz „sprawdzacz” może mieć małą ściągę – kartkę z zapisaną tabliczką mnożenia. 

 

Po co rola kontrolera? 

 

Nauczyciel nie będzie w stanie sprawdzać poprawności wykonywania zadania wszystkich grup. Aby nie utrwal...