ARTYKUŁ

Czytanie przez okienko. Jak zdalnie zaciekawić dzieci tekstem literackim?

Edukacja polonistyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Małgorzata Swędrowska

Nowa rzeczywistość, w jakiej znaleźliśmy się od marca 2020, wymaga od nauczyciela niezwykłej zaradności organizacyjnej oraz kreowania nowych rozwiązań metodycznych. Jak przygotować dzieci na pracę z wierszem, opowiadaniem, lekturą podczas lekcji online?

Czytaj dalej

Dobra organizacja

 

Warto poświęcić przynajmniej jedną godzinę na wyjaśnienie dzieciom, jak będzie wyglądała nauka w nowym roku szkolnym. Nawet jeśli rozpocznie się w szkole, należy przygotować je na pracę zdalną. Dobrze byłoby podsumować to, co wydarzyło się wiosną tego roku. Co było łatwe, a co najtrudniejsze? Z czym dzieci dawały sobie radę same, a przy jakich zadaniach i aktywnościach potrzebna była pomoc dorosłego? Można wykorzystać miniankietę, poniżej przykładowe pytania. 

 

Miniankieta. Postaw znak x, jeśli twoja odpowiedź na pytanie brzmi „tak”.

  1. Czy masz swoje urządzenie do pracy zdalnej?

  2. Czy dzielisz komputer z rodzeństwem?

  3. Czy potrafisz samodzielnie uruchomić urządzenie, na którym pracujesz zdalnie?

  4. Czy zadania wykonujesz samodzielnie?

  5. Czy potrzebujesz czasami pomocy do wykonania zadania?

  6. Czy zawsze ktoś pomaga ci przy odrabianiu lekcji?

  7. Czy spędzasz dużo czasu przy nauce zdalnej?

    ...