ARTYKUŁ

Z wizytą u brytyjskiej królowej

Edukacja społeczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Marta Ratajczak

Big Ben, czerwone piętrowe autobusy, królowa Elżbieta II, potwór z Loch Ness czy five o’clock to tylko niektóre fenomeny charakterystyczne dla tego państwa, które dzieci mogą poznać w ramach zajęć z edukacji międzykulturowej. Zwyczaje, kulturę, historię, geografię Wielkiej Brytanii przedstawić możemy uczniom w formie zabawy i ciekawych ćwiczeń czy gier. Poniższe propozycje rozwijają ciekawość i otwartość na inne kultury, budzą zainteresowanie otaczającym światem, ale także rozwijają kompetencje matematyczne, polonistyczne, muzyczne i plastyczne.

 

Czytaj dalej

Do pobrania

Wskazówki:

  1. Należy przygotować mapę, aby pokazać, gdzie leży omawiane państwo, a także zapoznać dzieci z flagą, godłem oraz hymnem kraju.
  2. Warto zapoznać dzieci z podstawowymi zwrotami pochodzącymi z tego kraju.
  3. Trudno jednoznacznie określić czas trwania poszczególnych zabaw. Wszystko jest zależne od zainteresowania i zaangażowania dzieci. Proponowane aktywności należy dostosować do możliwości dzieci. Poniższe pomysły są przygotowane dla uczniów klasy I–III szkoły podstawowej.
  4. Podczas wykonywania np. pracy plastycznej uczniom może towarzyszyć muzyka znanych wokalistów.

 

Ciekawostki

Pomoce: zapisane na małych karteczkach informacje dotyczące Wielkiej Brytanii (ich liczba powinna być większa niż liczba uczestników zabawy), podkład z żywą brytyjską muzyką, odtwarzacz CD.

Przykładowa muzyka: