ARTYKUŁ

Poznajemy pieniądze – zabawy z monetami i banknotami

Edukacja matematyczna
Klasa II
Marta Ratajczak

Z pieniędzmi mamy do czynienia codziennie, dlatego bardzo istotne jest, aby dzieci od najmłodszych lat wiedziały, jak zarządzać budżetem. Jednak najpierw powinny dowiedzieć się, skąd się biorą pieniądze, do czego służą, czy wszystkie wyglądają tak samo… Celem proponowanych zajęć jest również dokonywanie przez uczniów obliczeń – działań w zakresie dodawania i odejmowania.

Czytaj dalej

Do pobrania

Scenariusz zajęć

 

Grupa docelowa: II klasa

Czas trwania: 90 minut 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

  • dzieli się swoją wiedzą na temat pieniędzy,
  • wie, po co ludzie wynaleźli pieniądze,
  • zna będące w obiegu polskie pieniądze,
  • dokonuje obliczeń pieniężnych (działania w zakresie dodawania i odejmowania w zakresie 30),
  • podaje wynik działań na pieniądzach,
  • porównuje wartość elementów, określa zbiór o większej/ mniejszej/ takiej samej wartości,
  • posługuje się znakami < > =
  • rozwiązuje zagadki logiczne,
  • zgodnie pracuje w grupie.

 

Formy pracy: indywidualna, grupowa.

 

Środki dydaktyczne: długopisy, laptop, rzutnik, kartki, kredki, polskie pieniądze (1 grosz, 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote, 5 złotych, 10 złotych, 20 złotych, 50 złotych, 100 złot...