ARTYKUŁ

Mam tę moc! Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów

Pomoc psychologiczna
Klasa II
Marta Ratajczak

Samoocena nie jest ukształtowana raz na zawsze. Podlega ona różnym zachwianiom w ciągu życia. Nauczyciel dzięki swojej postawie, słowom, pochwałom, gestom, docenieniu wysiłku dziecka oraz organizowaniu ćwiczeń i zabaw rozwijających kompetencje społeczne może przyczynić się do wzmocnienia pozytywnej samooceny ucznia.

Czytaj dalej

To, co ludzie myślą o sobie i co do siebie czują, wpływa na to, w jaki sposób traktują siebie, a także inne osoby. Samoakceptacja przejawia się w dostrzeganiu własnej niepowtarzalności, lubieniu siebie – mimo słabości, wad. Wyzwala zaufanie i wiarę we własne siły, skłania do wykorzystania indywidualnych możliwości. Dlatego zarówno rodzice, jak i nauczyciele powinni wspierać dziecko w rozwijaniu poczucia własnej wartości oraz wzmacnianiu jego samooceny.

 

Poczucie własnej wartości u dzieci w największym stopniu kształtuje się w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym. Od tego, jakie komunikaty dziecko słyszy od najbliższych, nauczycieli, a także rówieśników będzie zależało czy będzie siebie lubiło, uważało siebie za człowieka wartościowego i ważnego. Wpływ na samoocenę mają także wydarzenia, w których dziecko doświadcza skuteczności podejmowanych przez siebie działań. Oznacza to, że doświadczane sukcesy i porażki wpływają na pozytywny czy negatywny obraz siebie. Kolejnym elementem wpływającym na postrzeganie siebie ma porównywanie się z innymi. Niestety coraz większy wpływ na poczucie własnej wartoś...