ARTYKUŁ

Tworzenie chmur wyrazowych w programie WordArt

Edukacja informatyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Ewa Przybysz-Gardyza

Czytaj dalej

Chmury wyrazowe urozmaicają lekcję, a także pozwalają lepiej utrwalić materiał, zwłaszcza wzrokowcom. Są zbudowane z wyrazów lub wyrażeń, przydają się zatem wszędzie tam, gdzie pojawiają się pojęcia:

  • język angielski – do nauki słownictwa na dany temat,
  • edukacja polonistyczna – ortografia, gramatyka, omawianie lektur,
  • edukacja przyrodnicza – np. budowa kwiatu, rośliny występujące w poszczególnych warstwach lasu,
  • edukacja społeczna – integracja zespołu klasowego, opis konkretnego ucznia, emocje.

 

Chmury mogą być tworzone przez nauczyciela lub uczniów, w czasie lekcji lub w domu, jako praca domowa lub pomoc dydaktyczna. Nadają się też świetnie do podsumowania projektu. Istnieje wiele programów i stron internetowych do tworzenia chmur wyrazowych, jednym z nich jest WordArt.

 

W WordArt każdy – nauczyciel i uczeń – może założyć darmowe konto. Można też tworzyć chmury wyrazowe bez logowania. Główna różnica polega na tym, że chmura utworzona na koncie jest zapisana i można do niej wrócić za jak...