ARTYKUŁ

Chmury wyrazowe w edukacji polonistycznej

Edukacja polonistyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Ewa Przybysz-Gardyza

Chmura wyrazowa to narzędzie, które można wykorzystać na wiele sposobów. Może być przygotowana przez nauczyciela jako pomoc dydaktyczna, bądź wykonana przez uczniów w ramach konkretnego ćwiczenia lub projektu. Poniżej kilka sposobów wykorzystania chmur wyrazowych podczas zajęć edukacji polonistycznej.

 

Czytaj dalej

Klasa I

Temat: Wprowadzanie litery „ń”.

Cel dla ucznia: Potrafię rozpoznać i wykorzystać literę „ń”.

 

Przy wprowadzaniu litery jedną z aktywności jest podawanie wyrazów zawierających tę literę. Może je podać nauczyciel sam lub z pomocą dzieci. Zamiast wypisywania tych słów na tablicy można przygotować z nich chmury wyrazowe w kształcie poznawanej litery. Można to robić na bieżąco, wyświetlając uczniom na ekranie/monitorze efekt końcowy.

 

 

Powstałą chmurę można wydrukować i powiesić w sali zamiast (lub obok) typowych liter demonstracyjnych.

 

Korzystając z chmury uczniowie wybierają 5 wyrazów, przepisują je do zeszytu, a następnie tworzą modele głoskowe tych wyrazów.

 

Inną opcją jest praca w grupach – każda grupa musi mieć dostęp do komputera lub tabletu. Uczniowie sami wypisują wyrazy z...