ARTYKUŁ

Wspieranie rozwoju integracji sensorycznej w warunkach domowych i przedszkolnych

Pomoc psychologiczna
2-3-latki
4-5-latki
6-latki
Bogna Mikołajczak

Na czym polega integracja sensoryczna?

 • „Integracja” to rodzaj organizacji – oznacza składanie różnych części w całość.
 • Organizm musi uporządkować informacje płynące ze zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, smaku, powonienia, ruchu, grawitacji, pozycji ciała.
 • Otrzymując bodziec, nadaje znaczenie temu, co jest doświadczane, selekcjonuje
  i wybiera to, na czym należy się skupić, np. słuchanie nauczyciela i ignorowanie hałasu na zewnątrz.
 • Mózg lokalizuje, sortuje i organizuje bodźce tak, jak policjant kieruje ruchem. Jeżeli przepływ jest dobrze zorganizowany to mózg tworzy odpowiednie zachowania i uczy się, jeżeli jest zdezorganizowany to tworzy się „korek” neurologiczny.
 • Bodźce to rodzaj „pożywienia dla mózgu”. Dostarczają informacji niezbędnych do kierowania ciałem i umysłem. Muszą zostać odpowiednio strawione, w przeciwnym razie nie będą karmiły mózgu.

Początek integracji zachodzi już w życiu płodowym dziecka – dialog z mamą, rozwój zmysłu smaku, powonienia, ruchy matki i głośny śmiech rozwijają układ mięśniowy dziecka. Poprzez integrację dziecko uczy się odpowiedzi adaptacyjnych – widzi grzechotkę, wyciąga rękę lub dąży do osiągnięcia celu.

Czytaj dalej

Objawy zaburzeń:

 • trudności w posługiwaniu się zabawkami wymagającymi sprawności manualnej,
 • nierozumienie sytuacji, zachowań innych dzieci,
 • kłopoty ze słuchaniem, pomimo prawidłowego słuchu – gubienie słów w drodze do mózgu,
 • dzieci wiedzą, co chcą powiedzieć, ale nie wiedzą, jak to zrobić,
 • brak jasnych informacji z dłoni i oczu – nieradzenie sobie z kolorowaniem
  w obrębie linii, układaniem puzzli, wycinaniem, precyzyjnym sklejeniem,
 • brak satysfakcji, brak motywacji, ciągłe porażki,
 • brak „widocznego” uszkodzenia mózgu dla specjalistów,
 • nadaktywność i rozkojarzenie dziecka (jeżeli pamięta o śniadaniu, to zapomina o swetrze),
 • „ciągle coś niszczy”, „ciągle płacze”, „jest uparty, nieporadny”, „często się przewraca”,
 • problematyczne zachowania – nie chce się bawić z rówieśnikami, jest smutne, nic go nie cieszy,
 • opóźnienie rozwoju mowy;
 • problem z prawidłowym tonusem mięśniowym i koordynacją ruchową,