ARTYKUŁ

Gry, zabawy i ćwiczenia terenowe – część I wstępna

Wf i edukacja zdrowotna
Klasa I
Klasa II
Klasa III

Lekcje wychowania fizycznego realizowane w klasach I–III szkoły podstawowej obejmują kilka istotnych zadań, a mianowicie: rozwijanie sprawności motorycznej i umiejętności ruchowych najmłodszych uczniów, ich samodzielności, inicjatywy, współdziałania czy pomysłowości. Ma też miejsce zaspokajanie tzw. głodu ruchu oraz wspomaganie naturalnego rozwoju biologicznego.

 

Czytaj dalej

Planując zajęcia ruchowe, nauczyciel powinien pamiętać, aby zawierały one duże bogactwo treści oraz zróżnicowany zasób ćwiczeń. Mają one istotne znaczenie w kształtowaniu zainteresowań sportowych oraz odkrywaniu zdolności motorycznych dzieci. Już od najmłodszych lat edukacji należy kształtować postawę uczniów związaną z przyszłością, a szczególnie rozumieniem potrzeby podejmowania własnej aktywności ruchowej. Będzie to możliwe dzięki opanowaniu przez nich umiejętności ruchowych (ćwiczeń, form ruchu czy dyscyplin sportowych) przydatnych w dalszych latach życia. Ważna jest też właściwa organizacja lekcji:

  • odpowiednia kolejność ćwiczeń,
  • stopniowo narastające, a następnie łagodnie obniżające się natężenie (intensywność) ćwiczeń, doprowadzające organizm do równowagi na koniec lekcji.

 

Duże trudności pojawiają się przy wyborze miejsca ćwiczeń. Wychowawca klas I–III ma zazwyczaj ograniczone możliwości w tym zakresie, gdyż dostęp do sali gimnastycznej dla najmłodszych uczniów jest często ograniczony. Dlatego dobrym rozwiązaniem będzie planowanie i realizacja lekcji wychowania f...