ARTYKUŁ

Obserwujemy przyrodę w grudniu – pole i łąka

Edukacja przyrodnicza
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Joanna Winiecka-Nowak

Czytaj dalej

Do pobrania

W grudniu:

Łaki i pastwiska pustoszeja. Nie wypasa sie bydła. Roslinnosc zasycha. Brakuje owadów, pajaków i innych drobnych zwierzat.

Podczas przedłuzajacej sie szarugi jesiennej nadal kwitnie gwiazdnica pospolita (Stellaria media), wiechlina roczna (Poa annua), a takze pojedyncze inne chwasty.

Pola penetrowane sa przez wygłodzone ptaki – gawrony (Corvus frugilegus), wrony (Corvus corone), kruki (Corvus corax), szczygły (Carduelis carduelis).

Scenariusz

Temat: Poznajemy zimowe zwyczaje ptaków

Grupa docelowa: klasy 0-III

Formy i metody pracy: pogadanka, obserwacja przyrodnicza i jej dokumentacja

Srodki dydaktyczne: aparat fotograficzny lub telefon z funkcja nagrywania filmów, lornetki

Czas realizacji: 30 min

Przebieg

  • Nauczyciel przypomina uczniom podstawowe zasady obserwacji przyrodniczej (m.in. nalezy zachowac cisze, by nie płoszyc zwierzat). Grupa udaje sie na przechadzke, poszukujac zerujacych ptaków.
  • Ucz...