ARTYKUŁ

Mam prawa i nie zawaham się ich użyć! – scenariusz zajęć

Pomoc psychologiczna
Klasa II
Klasa III
Małgorzata Swędrowska

Czytaj dalej

Czas trwania:
45-60 min

Środki dydaktyczne

 1.  książka Joanny Olech i Edgara Bąka Mam prawo i nie zawaham się go użyć (wyd. Wytwórnia)
 2.  wydrukowane prawa dziecka (treść tych praw znajduje się w konspekcie scenariusza)
 3.  przybory potrzebne do wykonania plastycznych obrazów praw dziecka
 4.  dwa arkusze szarego papieru

 

Cele operacyjne
Uczeń:

 1.  uczestniczy w nietypowym dniu edukacyjnym bez podręcznika
 2.  ma świadomość uczenia się mimo braku kart pracy i zadań z podręcznika
 3.  wysłuchuje rozdziału książki Mam prawo...
 4.  dokonuje autorefleksji nad swoimi prawami

 

Cele ogólne

 1.  zapoznanie dzieci z ich prawami
 2.  oddzielenie praw dzieci od obowiązków

 

Grupa docelowa

 •  Klasy II-III (dzieci potrafiące sprawnie czytać i pisać)