ARTYKUŁ

Zaprzęg reniferów – scenariusz zajęć

Edukacja matematyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Aneta Kołat

Czytaj dalej

Do pobrania

Cele:
Uczen:

  •  zna i wymienia kolejne liczby parzyste i nieparzyste
  •  dodaje i odejmuje w zakresie 100
  •  zna zasady ortografi czne i potrafi zastosowac je w praktyce
  •  umie wymienic symbole zwiazane ze Swietami Bozego Narodzenia
  •  potrafi zgodnie pracowac w grupie

Pomoce:

  •  karty z liczbami nieparzystymi i parzystymi w układzie awers/rewers (zgodnie z liczba dzieci w klasie)
  •  karty z obrazkami przedstawiajacymi symbole Bozego Narodzenia
  •  materiałowy woreczek

Forma pracy:

  •  grupowa Czas trwania: 45 min

Przebieg

1) Powtarzamy wiadomosci zwiazane z liczbami parzystymi i nieparzystymi.

2) Uczniowie wraz z nauczycielem rozsuwaja ławki, aby stworzyc przestrzen niezbedna do ustawienia „Zaprzegu reniferów”.

3) Nauczyciel losowo rozdaje uczniom kartoniki.

4) Kazdy uczestnik odwraca swój kartonik na podana strone (parzysta lub nieparzysta...