ARTYKUŁ

Winter Actions - Scenariusz zajęć

Język obcy
2-3-latki
Klasa I
Klasa II
4-5-latki
Klasa III
6-latki
Maria Wrońska

Czytaj dalej

Środki dydaktyczne:

  •  Wybrane piosenki na przywitanie i pożegnanie, puzzle – pocięte karty obrazkowe przedstawiające wybrane zimowe słownictwo (snowfl ake, snowman, penguin, polar bear, hat, mittens, scarf, hot chocolate), karty obrazkowe, tzw. action cards przedstawiające wybrane czynności, żwawa muzyka do tańczenia, torba

 

Cele operacyjne
Uczniowie:

  •  utrwalają słownictwo związane z obecną porą roku – zimą
  •  poznają/utrwalają wybrane czynności w j. angielskim  rozwijają koordynację wzrokowo- -słuchowo-ruchową
  •  poznają wierszyk pt. Snowfl akes, snowfl akes Metody pracy:
  •  metoda naturalna, metoda audiolingwalna, metoda audiowizualna, TPR, gry i zabawy językowe

 

Czas trwania:

  •  45 min

 

Przebieg zajęć:

 

1. Rozpoczęcie zajęć

Czas trwania: 2 min
Nauczyciel zaprasza dzieci na dywan. Następnie włącza wybraną piosenkę na przywitanie. Uczni...