ARTYKUŁ

Międzynarodowy Dzień Pisarzy - pomysł na aktywność

Edukacja polonistyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Małgorzata Swędrowska

Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Pisarzy (3 marca)

PEN Club to Stowarzyszenie Pisarzy i Pisarek założone w Londynie w 1921 r. Skrót PEN wywodzi się od angielskich słów: poets, essayists, novelists, czyli: poeci, eseiści, prozaicy. Cztery lata później polski oddział PEN Clubu założył Stefan Żeromski i stał się jego pierwszym prezesem. Obecnie funkcję tę pełni Adam Pomorski.

Wspólne działania z dziećmi

  • Przygotujcie wystawę klasową książek najpopularniejszych pisarzy dla dzieci – wystawę przygotowują dzieci.
  • Może uda wam się zaprosić do waszej placówki twórcę książek dla dzieci. Warto skontaktować się z wydawnictwem książek dziecięcych i podpytać o spotkania autorskie.
  • Wcielcie się w rolę pisarza. Napiszcie wspólną książkę, każdy wymyśla jedno zdanie i zapisuje je na kartce papieru. Potem wymieniacie się kartkami, każdy wykonuje ilustracje do wylosowanego zdania. Na koniec układacie kartki w historię i zszywacie kartki w książkę.
...