ARTYKUŁ

Inscenizacja na koniec roku Szkolnego - Wesoło nam (klasa II)

Edukacja polonistyczna
Klasa I
Daria Kinitz–Łuczak

Choć koniec roku szkolnego to wydarzenie o bardzo oficjalnym charakterze, to nie możemy sprowadzić go tylko do podsumowań i oceny. Warto pokazać rodzicom postęp dzieci w wyraźnym mówieniu,poruszaniu się, na scenie,opanowaniu tekstu,spiewaniu i graniu poprzez zaprezentowanie inscenizacji. Poniżej pomysłu na jej zorganizowanie.

Czytaj dalej

„Wesoło nam”

 

Inscenizacja przeznaczona dla klasy II

 

Czas trwania: ok. 10 min

 

Cele ogólne: zaprezentowanie osiągnięć całej klasy i poszczególnych uczniów w formie inscenizacji

 

Cele szczegółowe:

  • uczeń potrafi odtwarzać z pamięci teksty dla dzieci np. wiersze, piosenki
  • śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki
  • tworzy krótkie dziecięce rymowanki
  • zachowuje się kulturalnie i adekwatnie do sytuacji, współdziała z rówieśnikami

 

Metody nauczania:

  • podająca – pogadanka
  • aktywizujące: zabawa teatralna, zabawy ruchowe
  • praktyczne – pokaz

 

Formy pracy uczniów: zbiorowa i indywidualna

 

Etap przygotowania inscenizacji: W czasie edukacji polonistycznej dzieci otrzymają pro...