ARTYKUŁ

Inscenizacja na koniec roku Szkolnego - Nasze wspomnienia (klasa III)

Edukacja polonistyczna
Klasa III
Daria Kinitz–Łuczak

Choć koniec roku szkolnego to wydarzenie o bardzo oficjalnym charakterze, to nie możemy sprowadzić go tylko do podsumowań i oceny. Warto pokazać rodzicom postęp dzieci w wyraźnym mówieniu,poruszaniu się, na scenie,opanowaniu tekstu,spiewaniu i graniu poprzez zaprezentowanie inscenizacji. Poniżej pomysłu na jej zorganizowanie.

Czytaj dalej

„Nasze wspomnienia”

 

Inscenizacja przeznaczona dla klasy III

 

Zakończenie roku szkolnego w klasie III jest inne niż w poprzednich latach. Dzieci wiedzą, że zamyka się pewien rozdział w ich życiu. Przechodzą do następnego etapu edukacyjnego. Żegnają się ze swoją panią i przygotowują się do odgrywania roli starszego ucznia. Inscenizacja ma więc charakter wspominkowy, refl eksyjny, ale też wesoły i dowcipny.

 

Czas trwania: ok. 15-20 min

 

Cele ogólne: zaprezentowanie osiągnięć całej klasy i poszczególnych uczniów w formie inscenizacji


Cele szczegółowe:

  • uczeń potrafi odtwarzać z pamięci teksty dla dzieci np. wiersze, piosenki
  • śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
  • pisze wypowiedzi wielozdaniowe na temat własnych przeżyć, a następnie czyta je głośno, płynnie i wyraziście
  • zachowuje się kulturalnie i adekwatnie do sytuacji, współdziała z rówieśnikami Metody nauczania:
  • poda...