ARTYKUŁ

Spacer tropicieli – scenariusz spaceru sensorycznego

Wf i edukacja zdrowotna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Natalia Adamczyk

Czytaj dalej

Czas trwania: ok. 2 godz.

Grupa odbiorcza: scenariusz jest przeznaczony dla zerówki lub klas 1–3 (w zależności od poziomu, na jakim przygotujemy wprowadzenie).

Cele ogólne:

  • pielęgnowanie nawyku spędzania czasu na świeżym powietrzu,
  • pogłębienie wiedzy o najbliższym otoczeniu,
  • nauka obserwowania przyrody,
  • kształtowanie postawy badawczej,
  • pogłębienie/poznanie wiadomości na temat zmysłów,
  • nauka pracy samodzielnej oraz pracy w grupie,
  • ćwiczenie umiejętności wypowiadania się w grupie,

Cele szczegółowe
Uczniowie:

  • podczas rozmowy na dywanie poszerzają swoją wiedzę o zmysłach: umieją je wymienić, rozpoznają ich ikonki na etykietach, wiedzą, do jakich wrażeń odnoszą się ich nazwy,
  • biorą aktywny udział w przykładowych ćwiczeniach na poszczególne zmysły, a w rozmowie o wrażeniach zmysłowych podają swoje przykłady,
  • rozumieją zasady Spaceru Tropicieli (losowanie, zachowanie tajemnicy) i zapamiętują swoje wylosowane za...