ARTYKUŁ

Ptaki zimujące w Polsce – scenariusz zajęć

Edukacja przyrodnicza
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Katarzyna Opałka

Czytaj dalej

Cel główny:

 •  zwrócenie uwagi dzieci na los ptaków zimujących w Polsce,
 •  uświadomienie dzieciom, jak ważne jest systematyczne dokarmianie ptaków,
 •  rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych ptaków: sikorka, wróbel, gil, jemiołuszka, sroka itd.
 •  rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 •  doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami,
 •  wykorzystanie nabytych informacji do realizacji zadań.

Cele szczegółowe: (dzieci)

 • wiedzą, dlaczego trzeba dokarmiać ptaki,
 •  znają gatunki ptaków, które odwiedzają karmniki,
 • wiedzą, czym należy dokarmiać ptaki,
 • potrafią wypowiedzieć się na zadane pytania,
 • potrafią współpracować w grupie.

Metody:

 •  czynna: zadań stawianych do wykonania,
 •  słowna: rozmowa, opowiadanie, list,
 •  oglądowa: pokaz ilustracji.

Pomoce dydaktyczne:

...