ARTYKUŁ

Odczarować programowanie Cz. II Zabawa – Mucha

Edukacja informatyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Mira Chlebicka

Czytaj dalej

Mucha 1

Wariant gry całą klasą

Przygotuj:

  • rysunek na tablicy

„Mucha” jest bardzo popularną grą i prawdopodobnie większość z was już ją zna. Dużym jej atutem jest to, że można ją łatwo dopasować do tematyki bloku zajęć. Na tablicy narysowana jest duża kratka, na której znajduje się mucha i różne symbole (w naszym przypadku: flagi krajów partnerskich projektu i logo programu eTwinning). Nauczyciel podaje komendy (prawo, lewo, góra, dół), uczniowie śledzą ruch muchy i odpowiednio reagują na symbole (wypowiadają nazwę kraju lub hasło „eTwinning”). W kolejnej rundzie mogą dodać swoje symbole i reakcje (np. kiedy mucha dotrze do określonego pola, wszyscy muszą klasnąć 2 razy). Również sami uczniowie mogą dyktować komendy. W poszczególnych kratkach mogą znajdować się bohaterowie lektury, liście drzew lub inne elementy, które chcesz z uczniami utrwalić, dlatego zabawę można doskonale...