ARTYKUŁ

Co może wyrosnąć po deszczu? Ortograficzne zabawy z "rz"

Edukacja polonistyczna
Klasa II
Małgorzata Swędrowska

Czytaj dalej

Czas zajęć 1,5 h

Grupa docelowa II klasa

Cel ogólny: wyrabianie czujności ortograficznej

Cele szczegółowe
Uczeń:

  •  zna zasadę ortograficzną i ją stosuje: „Po literach: „b”, „ch,” „d,” „p,” „g,” „t,” „w,” „j,” „k” pisz „rz”;
  •  czyta wiersz Agnieszki Frączek „Jak po deszczu”;
  • pisze wyrazy z pamięci i ze słuchu;
  •  rysuje stwora wg instrukcji zawartej w wierszu.

Metody:

  •  słowne – instrukcja, tekst literacki;
  •  czynne – zadań stawianych dziecku do wykonania.

Formy:

  •  indywidualna jednolita i zróżnicowana;
  •  zespołowa jednolita.

Środki dydaktyczne:

  • wiersz Agnieszki Frączek „Jak po deszczu” z książki „Elementarz w podskokach”;
  • ...