ARTYKUŁ

"Power Towers"

Edukacja matematyczna
Klasa II
Klasa III
Katarzyna Jargan

Czytaj dalej

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem gry „Power Towers”

Czas: 45 min

Dla kogo? Uczniowie klasy 2. i 3., podzieleni na 2-, 3-osobowe zespoły

Cel zajęć:

  •  utrwalenie przez uczniów tabliczki mnożenia.

Metody pracy:

  •  podające: pogadanka;
  •  aktywizujące: burza mózgów, gra dydaktyczna.

Rekwizyty:

  •  zestawy do gry „Power Towers” lub „Power Towers dla zaawansowanych” w liczbie odpowiadającej liczbie naszych zespołów w klasie.

Fabuła: zostajemy średniowiecznymi budowniczymi!

 

Formy pracy

1. Wprowadzenie [10 min]
Ustawiamy uczniów w kole i wspólnie z nimi tworzymy fabułę zajęć. Nauczyciel zaczyna zdanie z historii, uczniowie – dopowiadają brakujące informacje.

Dawno, dawno temu, w czasach średniowiecznych… – czyli w którym roku?
… gdy na świe...