ARTYKUŁ

Co słychać w gnieździe? Scenariusz zajęć

Edukacja przyrodnicza
Klasa II
Klasa III
Patrycja Brudzińska

Czytaj dalej

Dla kogo? Uczniowie klas II–III

Czas trwania zajęć: 80 minut

Założenia programowe:
Uczeń:

  •  rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;
  •  odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia;
  •  chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie;
  •  wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej.

Potrzebujemy:

  •  2 arkusze szarego papieru
  •  sznurki o długościach: 50 cm, 20 cm, 15 cm, 8 cm
  •  ołówki • zdjęcia bociana, kosa, sroki zwyczajnej, sójki
  •  materiały potrzebne do wykonania gniazda (patrz instrukcja krok po kroku)
  •  laptop
  •  atlas ptak&oacu...