ARTYKUŁ

Tajemnice moce taty. Scenariusz zajęć

Edukacja plastyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Marta Pauszek

Czytaj dalej

Dla kogo? Uczniowie klasy drugiej lub trzeciej. Mogą to być także pierwszaki, które już potrafią czytać.

Czas realizacji: 60 minut

Cel główny: Dzieci wiedzą, jak ważną rolę odgrywa w ich życiu tata.

Cele operacyjne. Uczeń:

  •  odgaduje i zapisuje hasło zagadki,
  •  wykonuje rysunek dotyczący tego, co jego tata robi najlepiej,
  •  tworzy medal,
  •  potrafi współpracować w zespole,
  •  bierze udział w rozmowie.

Pomoce dydaktyczne: podane przy każdym zadaniu

Przebieg zajęć

1.Wprowadzenie w temat zajęć [5 min]
Potrzebne materiały: zagadka dla każdego dziecka (Załącznik 1), długopisy, kapelusz.

Uczniowie siedzą w kręgu na dywanie. Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnej zabawy, którą jest zagadka:


Jeździ z tobą na rowerze,
kocha ciebie bardzo szczerze!
Obok mamy mężnie stoi,
żadnej pracy się nie boi. W
czerwcu swoje świ...