ARTYKUŁ

Dzień Pustej Klasy Cz. IV Poznajemy zwierzęta polskich gór

Edukacja przyrodnicza
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Joanna Winiecka-Nowak

Czytaj dalej

Dla kogo? 0–3 klasa

Czas realizacji: 30-60 minut

Formy i metody pracy:

  • zabawy ruchowe, pogadanka

Środki dydaktyczne:

  •  zdjęcia zwierząt (niedźwiedź, suseł, kozica),
  •  dostępne przybory gimnastyczne (np. drabinki, równoważnia, skrzynia),
  •  gwizdek, • szarfy lub obręcze, • ewentualnie nagranie „Stary niedźwiedź mocno śpi”

Przebieg zajęć

1. Nauczyciel pokazuje zdjęcia zwierząt i prosi o nazwanie ich. Zaprasza do kolejnych zabaw, przy okazji opowiadając o zwyczajach zwierząt, które są w ten sposób zilustrowane.

2. Prezentuje tor przeszkód do pokonania (np. przejście po drabinkach na drugi koniec sali, skok przez skrzynię i przejście po równoważni). Pyta, które ze zwierząt z ilustracji potrafi wspinać się po skałach i przeskakiwać wysokie przeszkody (kozica). Dzieci po kolei pokonują tor przeszkód. Zabawę można też poprowadzić w postaci współzawodnictwa dwóch grup.<...