ARTYKUŁ

Dzień Pustej Klasy Cz. III Poznajemy polskie roślin chronione

Edukacja przyrodnicza
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Joanna Winiecka-Nowak

Czytaj dalej

Dla kogo: klasy 0–3

Czas realizacji: 30 minut

Formy i metody pracy:

  •  pogadanka, układanka, praca z mapą

Środki dydaktyczne:

  •  zdjęcia roślin chronionych podpisane nazwą gatunkową – w całości i pocięte (dziewięćsił bezłodygowy, mikołajek nadmorski, miłek wiosenny, szarotka alpejska, lilia złotogłów, obuwik pospolity),
  •  atlasy rośalin, map

Przebieg zajęć

1. Nauczyciel wyjaśnia cel ochrony gatunkowej, pokazuje ilustracje wybranych roślin.

2. Dzieli dzieci na małe grupy (2–3 osoby) – rozdaje kolorowe atlasy roślin oraz pocięte zdjęcia. Zadaniem uczniów jest ułożenie ilustracji, odczytanie nazwy gatunkowej, a następnie odszukanie w atlasie roślin informacji, gdzie występuje dany gatunek.

3. Dzieci przedstawiają na forum wyniki poszukiwań (np. „Szarotka alpejska to roślina górska, znajdziemy ją w Tatrach”). Razem z nauczycielem poszukują na mapie miejsca występowania gatunku. Nauczyciel rozdaje sylw...