ARTYKUŁ

Dzień Pustej Klasy Cz. II Poznajemy ptaki Polski

Edukacja przyrodnicza
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Joanna Winiecka-Nowak

Czytaj dalej

Dla kogo: klasy 0–3

Czas realizacji: 50 minut

Formy i metody pracy:

  •  pogadanka, praca plastyczna, odsłuch nagrania Środki dydaktyczne:
  •  tablice dydaktyczne lub atlasy ptaków,
  •  wydruki sylwetek ptaków podpisane nazwą gatunkową (kukułka, bocian biały, gawron, wilga, sikora bogatka, zięba, puchacz),
  •  klej typu magik,
  •  kredki,
  •  materiały sypkie do wyklejania (kurkuma, kasza manna, cynamon, piasek barwiony na niebiesko, sproszkowany węgiel),
  •  nagrania odgłosów wybranych ptaków,
  •  kreda lub pisak i kartki A4,
  •  taśma klejąca.

Przebieg zajęć

1. Nauczyciel pyta dzieci, jakie ptaki znają. Zapisuje na tablicy lub kartkach nazwy wybranych ptaków (kukułka, bocian biały, gawron, wilga, sikora bogatka, zięba, puchacz), pokazując ich zdjęcia. Odtwarza nagranie z odgłosami kolejnych ptaków i prosi o odgadnięcie nazwy (zaczynając od najłatwiejszych: kukułka, bocian, gawron). Dzieci wsp&...