ARTYKUŁ

Integracyjne zabawy na początek roku szkolnego

Edukacja społeczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Ada Chmielewska

Czytaj dalej

Do pobrania

Pierwszy dzień, a nawet pierwszą wspólną lekcję, warto poświęcić na kilka prostych zabaw integracyjnych. Ich celem jest zapoznanie dzieci ze sobą nawzajem i z nauczycielem. Postaw na szukanie podobieństw między uczniami, to sprawi, że dzieci szybciej się polubią i zintegrują. Nie zapomnij też o jakiejś grze pomagającej zapamiętać imiona! Poniżej znajdziesz kilka sprawdzonych pomysłów.

 

Każdy, kto tak jak ja...

 

Dzieci siedzą w kole (np. na krzesłach lub na dywanie). Najpierw nauczyciel mówi zdania zaczynające się od „każdy, kto tak jak ja…”, a dzieci, które identyfikują się z danym zdaniem, muszą wstać i szybko zamienić się miejscami. Przed sprintem na inne miejsce dajmy dzieciom chwilę na zorientowanie się, kto oprócz nich wstał. Dzięki temu dzieci dowiadują się, jakie mają cechy wspólne z innymi, do kogo są podobni. Umówmy się, że ruszają ze swoich miejsc na sygnał klaśnięcia w dłonie. Z czasem, jeśli uczniowie zrozumieli już zasady gry, pozwalamy im zaproponować kolejne zdania. Pomysły na rozpoczęcie zabawy:

  •  każdy, kto – tak j...