ARTYKUŁ

Puchatkowe gry ruchowe cz. V Pomocny Gofer

Wf i edukacja zdrowotna
Klasa I
Klasa II
4-5-latki
Klasa III
6-latki
Monika Sobkowiak

Czytaj dalej

Czego potrzebujemy?
Fabularyzowanie podejmowanych działań to bardzo skuteczny sposób na budzenie wewnętrznej motywacji dzieci. Zainspirowani jesienną pogodą, przemierzymy trasę, starając się nie wpaść do kałuży. Przenosząc dzieci w świat Kubusiowych przygód, wykorzystamy niebieskie szarfy lub obręcze, gwizdki oraz przepaskę na oczy.

Jak się przygotować do zabawy?
W naszej zabawie zadaniem dzieci będzie omijać kałuże. W związku z tym, rozkładając szarfy, należy zadbać o odpowiednią przestrzeń umożliwiającą swobodne przechodzenie między nimi. Dodatkowo – uczestnicy przemierzają trasę ze związanymi oczami, stąd bardzo ważne jest to, by zadbać o bezpieczne miejsce do prowadzenia zabawy.

Co doskonalimy?
Już od najmłodszych lat z wielkim zaangażowaniem za pomocą rozmaitych multimedialnych narzędzi najmłodsi doskonalą percepcję wzrokową, poddając się działaniu gier oraz bajek. Dużo rzadziej treningowi poddawana jest percepcja słuchowa. Umiejętność wsłuchiwania się w otoczenie, określania źródła dźwięku to ważny element przygotowania do nauki czytania. Tę sprawność d...