ARTYKUŁ

Jak budować postawę badacza u dzieci, czyli o wartości edukacyjnej kompleksu zainteresowań

Pomoc psychologiczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki

Kompleks zainteresowań to sposób na rozwijanie wiedzy, umiejętności i sprawności intelektualnych, który polega na tym, że dziecko samo stawia pytania, samo szuka odpowiedzi i samo podejmuje decyzje dotyczące rodzaju wykonywanych działań.

Czytaj dalej

Jak pracować metodą kompleksu zainteresowań

Punktem wyjścia do budowania kompleksu zainteresowań jest praca nad swobodnym tekstem, demokratycznie wybranym przez dzieci. Na podstawie tekstu uczniowie formułują temat poszukiwań, a następnie decydują o przebiegu przedsięwzięcia i jego zakończeniu. Po sformułowaniu tematów, ustaleniu przez uczniów, czego chcą się dowiedzieć, przygotowaniu w sali potrzebnych materiałów i zaplanowaniu spotkań z ekspertami, grupa może podjąć aktywność.

 

Zasady organizacyjne pracy nad kompleksem zainteresowań:

  • Czas trwania zależy od tempa realizacji zagadnienia.
  • Temat zostaje wybrany przez dzieci, natomiast nauczyciel formułuje cele spójne z treściami programu, które chce zrealizować, pracując kompleksem zainteresowań.
  • Nauczyciel wspólnie z dziećmi przygotowuje mapę myśli, ustalając i porządkując w tej sposób dotychczasową wiedzę dzieci wokół wybranego zagadnienia. Następnie organizuje pracę tak, aby dzieci poznały nowe treści zgodne z programem nauczania.
  • Dzieci same wybierają zadania oraz ...