ARTYKUŁ

Z szafy psychologa cz. II Rekwizyty na małe lęki

Pomoc psychologiczna
Klasa I
Klasa II
4-5-latki
6-latki
Izabela Czaja-Antoszek

Czytaj dalej

Odwaga idzie w parze z pewnością siebie. Pewne siebie dziecko potrafi podjąć odpowiednie ryzyko, niezbędne do zmierzenia się z różnymi fizycznymi, intelektualnymi i emocjonalnymi wyzwaniami rzeczywistości. Wiek 5–11 lat jest niezwykle ważny dla stabilizowania się postaw i nawyków odnośnie do nauki, pracy i wykorzystywania swojego osobistego potencjału. Dziecko w tym okresie może przechodzić zahamowanie w rozwoju osobistego potencjału, zmagać się z poczuciem niższości, nieprzystosowaniem do różnych grup społecznych i utratą pewności siebie. Warto pracować zwłaszcza w tym okresie nad kształtowaniem lub wzmacnianiem pewności siebie u dzieci.

Pewność siebie wzmacnia się u dziecka 5–11-letniego poprzez:

  •  osiąganie sukcesów w nauce (w tym uczenie się nowych umiejętności: pisanie, czytanie, obsługa komputera, nauka języków),
  •  osiągnięcia w sporcie (warto zadbać o ten obszar rozwoju dziecka),
  •  akceptację ze strony rówieśników (warto wzmacniać u dziecka te kontakty: organizować wspólne spotkania, zabawy),
  •  poprzez poczucie bezpieczeństwa i a...