ARTYKUŁ

Uczymy się tabliczki mnożenia cz. V Znajdź wynik

Edukacja matematyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Katarzyna Walków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej

Potrzebne materiały:

  •  kostki do gry,
  •  karteczki z wynikami.

Kolejne zabawy przydadzą się, kiedy uczniom uda się już trochę utrwalić tabliczkę mnożenia. Wybieramy dwoje uczniów. Jedno z nich rzuca dwiema kostkami i odczytuje możliwy do ułożenia przykład działania na mnożenie. Drugi z uczniów wyszukuje wynik z karteczek ułożonych na dywanie. Zakres działań możemy rozszerzać wraz doskonaleniem znajomości tabliczki mnożenia.

...