ARTYKUŁ

Uczymy się tabliczki mnożenia cz. II Znajdź grupę

Edukacja matematyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Katarzyna Walków

Czytaj dalej

Potrzebne materiały:

  •  liczmany,
  •  wstążka,
  •  kartka w kratkę dla każdego ucznia,
  •  kredki,
  •  karteczki z zapisanymi przykładami.

Rozkładamy na dywanie liczmany w większej liczbie, na przykład w rzędach 10 × 10. Wybrany uczeń losuje karteczkę z przykładem, np. 3 po 4. Jego zadaniem jest za pomocą wstążki lub sznurka okrążyć taką grupę liczmanów na dywanie.Kiedy utrwalimy już zasady zabawy, rozdajemy uczniom kartki w kratkę. Tym razem nauczyciel losuje kartkę z przykładem, a zadaniem każdego ucznia jest zaznaczyć taką grupę kratek na swojej kartce. Zabawę powtarzamy do momentu, dopóki wystarczy miejsca na kartkach.

...