ARTYKUŁ

Jesienne zabawy matematyczne cz. III Jak wykorzystać patyki?

Edukacja matematyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Ewelina Śliwa

Patyki znalezione podczas jesiennego spaceru przydadzą się podczas zajęć matematycznych! Zobaczcie, jak za ich pomocą nauczyć dzieci układania przedmiotów w szeregi czy pomiaru długości.

Czytaj dalej

Najdłuższy czy najkrótszy?

Pomoce: patyki, miś i samochód

Cel: układanie przedmiotów w szeregi, dokonywanie pomiaru długości z wykorzystaniem patyków

Przebieg: Na spacerze zbieramy z dziećmi patyki. Po powrocie siadamy na dywanie i każdy wybiera jeden patyk. Następnie wspólnie układamy patyki na dywanie w szereg: od najkrótszego do najdłuższego. Potem kładziemy na dywanie samochód i misia w pewnej odległości od siebie. Prosimy dzieci, aby zmierzyły drogę dzielącą zabawki przy użyciu najkrótszego patyka, a potem najdłuższego. Rozmawiamy z dziećmi o ich spostrzeżeniach, np. Którym patykiem mierzyło się szybciej/wolniej? Dlaczego?

Rolki i patyki

Pomoce: patyki, rolki po papierze toaletowym, kartoniki z cyframi

Cel: przeliczanie elementów zbiorów, rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10, liczenie obi...