ARTYKUŁ

Co słychać zimą u naszych skrzydlatych przyjaciół?"

Joanna Winiecka-Nowak

Czytaj dalej

Ptaki gustują w różnym pokarmie. Wiele drobnych ptaków zachwyci się wysypanymi przez nas do karmnika ziarnami. Sprawią one radość gilom, wróblom, dzwońcom, czyżom, trznadlom i grubodziobom. Te ostatnie do rozgniatania twardych nasion i pestek mają duże i mocne dzioby. Kowaliki, sikory bogatki i modraszki, jako ptaki owadożerne, są wielbicielkami smalcu i słoniny. Rzadszym gościem na płatach słoniny może być też dzięcioł duży, który również gustuje w tłuszczach. Jemiołuszki, podobnie jak polskie paszkoty, żywią się głównie owocami jemioły. Do karmnika mogą zajrzeć w poszukiwaniu innych owoców. Drozdy i kosy skuszą się na jabłka i rodzynki, najchętniej, jeśli wyłożymy je na tacce położonej bezpośrednio na ziemi. Niektóre ptaki robią zapasy na zimę. Sójki zbierają orzechy włoskie i wciskają je w leśną ściółkę. Kowaliki i sikory ubogie chowają nasiona w pniach drzew, z których je później wyłuskują. Mimo to z chęcią skorzystają z naszej stołówki. Gawrony, kawki i gołębie poszukują pokarmu, spacerując po trawnikach i w pobliżu śmietników. Jeśli nasz karmnik będzie bardzo duży, z chęcią w ...