ARTYKUŁ

Magia klasowej przestrzeni

Pomoc psychologiczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Małgorzata Floraszek

Kiedy myślimy o nauce w szkole, przychodzą nam do głowy: uśmiechnięte buzie dzieci, otwarta książka, kolorowe kredki i wielkie tornistry, a przecież nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie sala – miejsce pracy, zabawy, odpoczynku, ale i emocji. W jednej niewielkiej przestrzeni igrają ze sobą radość, smutek, zwycięstwo, tęsknota, duma i zawstydzenie. Jakież to musi być niezwykłe miejsce na ziemi, że wszystko tam można znaleźć… Szkoła jest dla dziecka miejscem, w którym zaczyna poznawać świat w sposób zaplanowany i systematyczny, a jego rozwój jest stymulowany celowo i profesjonalnie. Fachowość edukacji zawiera się zatem także w aranżacji szkolnej przestrzeni.

Czytaj dalej

Układ ławek w rzędach sprzyja nakierowaniu uczniów na uważność odbioru przekazu nauczyciela, a także pracy indywidualnej. Pamiętać jednak należy, że przy rzędowym rozmieszczeniu ławek wysoką aktywność przejawiają wyłącznie dzieci siedzące w pierwszych trzech rzędach, a im dalej od miejsca, w którym przebywa nauczyciel, tym zaangażowanie spada. Dlatego podczas zajęć warto przechadzać się po klasie.

Segmentowy układ miejsc pracy, czyli konstruowanie wysp, wokół których rozmieszczamy krzesełka dzieci, sprzyja zarówno pracy zespołowej, jak i indywidualnej. Ustawienie segmentowe dodatkowo pozwala nauczycielowi aktywniej uczestniczyć w pracy podopiecznych. Dobrym rozwiązaniem dla nauczyciela, który chciałby stworzyć korzystne warunki do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, jest ustawienie ławek w okrąg lub podkowę. Takie posunięcie ośmiela dzieci i zobowiązuje je do udziału w komunikacji, a nauczycielowi pozwala lepiej obserwować uczniów. Dzięki takiemu ustawieniu wszyscy uczniowie korzystają z przebywania w tzw. pierwszej strefie aktywności.

 

Przest...