ARTYKUŁ

Dni Rodziny okiem przyrodnika

Edukacja przyrodnicza
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Joanna Winiecka-Nowak

Dużymi krokami zbliża się Dzień Matki obchodzony często razem z Dniem Ojca. Między tymi świętami – czy to nie symboliczne? – następuje Dzień Dziecka. Związana z uroczystościami tematyka pojawia się na lekcjach i podczas bezpośrednich przygotowań do klasowych imprez. Warto, by zagościła też na zajęciach poświęconych przyrodzie. Tym bardziej że wiosna to czas, w którym możemy obserwować pojawianie się młodych zwierząt oraz zabiegi rodziców związane z ich ochroną i karmieniem. Przyjrzyjmy się bliżej zwierzęcym rodzinom, a wraz z nimi grupom ssaków i ptaków.

Czytaj dalej

Do pobrania

Zwierzęce rodziny

Nawet jeśli prowadzimy zajęcia w placówce położonej w samym centrum dużego miasta uczniowie znają zwierzęta gospodarskie. Znaczna część dziecięcych książeczek przedstawia ich wygląd, odgłosy i znaczenie. Do poznanych na etapie przedszkola siedmiu koźlątek i trzech małych świnek dołączyło brzydkie kaczątko i czarna owieczka, a także liczne mniej klasyczne postacie z przebojową krową Matyldą i Mamą Mu na czele. Do dziecięcego języka wkroczyły już więc pojęcia określające gospodarskie mamy, tatusiów i dzieci. Źrebięta mylą się jednak z cielętami, nie zawsze też wiadomo, czyim dzieckiem jest jagnię i czym właściwie jest klacz. Lekcję dotyczącą zwierzęcych rodzin warto więc rozpocząć od małej zabawy, podczas której powtórzymy to nazewnictwo.

Kiedy już nasz klasowy dywan zmieni się w gwarne wiejskie podwórko, pozwólmy naszym zwierzęcym rodzinkom poznać swoich dalszych krewnych. Najpierw zaprośmy w jedno miejsce wszystkie ptaki. Później pomyślmy, do jakiej grupy należeć będą pozostałe zwierzęta. Przyjrzyjmy się też zdjęciom innych znanych nam ptaków i ssaków. Co je łą...